Rezerwacje i pliki

Zaloguj się, aby zarezerwować czas pomiarowy w Laboratorium Mikroskopii Elektronowej lub uzyskać dostęp do wyników przeprowadzonych pomiarów.


>>   Załóż nowe konto
 

Bieżące rezerwacje

W poniższej tabeli zestawione zostały aktualne rezerwacje czasu pomiarowego zatwierdzone przez operatorów Laboratorium Mikroskopii Eletronowej.

Nr Imię i nazwisko Data pomiaru Rodzaj pomiaru
 
1 Marta Pawlicka 2023-06-12 EDS, SEM
2 Sabina Jaros 2023-06-13 TEM BF, TEM DF, STEM, EDS, SEM
3 Marta Pawlicka 2023-06-14 EDS, SEM
4 Sabina Jaros 2023-06-15 TEM BF, TEM DF, STEM, EDS, SEM
5 Katarzyna Cieślik 2023-06-16 TEM BF
 

* W uzasadnionych przypadkach data może ulec zmianie.

Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii - Laboratorium Mikroskopii Elektronowej