Rezerwacje i pliki

Zaloguj się, aby zarezerwować czas pomiarowy w Laboratorium Mikroskopii Elektronowej lub uzyskać dostęp do wyników przeprowadzonych pomiarów.


>>   Załóż nowe konto
 

Bieżące rezerwacje

W poniższej tabeli zestawione zostały aktualne rezerwacje czasu pomiarowego zatwierdzone przez operatorów Laboratorium Mikroskopii Eletronowej.

Nr Imię i nazwisko Data pomiaru Rodzaj pomiaru
 
1 Emilian Stachura 2024-06-25 SEM
2 Katarzyna Cieślik 2024-06-26 TEM BF, TEM DF
3 Dagmara Kulesza 2024-06-27 SEM
4 Dagmara Kulesza 2024-06-28 SEM
5 Wojciech Gil 2024-06-28 TEM BF, EDS
 

* W uzasadnionych przypadkach data może ulec zmianie.

Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii - Laboratorium Mikroskopii Elektronowej