Rezerwacje i pliki

Zaloguj się, aby zarezerwować czas pomiarowy w Laboratorium Mikroskopii Elektronowej lub uzyskać dostęp do wyników przeprowadzonych pomiarów.


>>   Załóż nowe konto
 

Bieżące rezerwacje

W poniższej tabeli zestawione zostały aktualne rezerwacje czasu pomiarowego zatwierdzone przez operatorów Laboratorium Mikroskopii Eletronowej.

Nr Imię i nazwisko Data pomiaru Rodzaj pomiaru
 
1 Joanna Cybińska 2023-04-03 EDS, SEM
2 Marta Pawlicka 2023-04-04 EDS, SEM
3 Weronika Radke 2023-04-05 EDS, SEM
4 Marta Pawlicka 2023-04-05 EDS, SEM
5 Małgorzata Guzik 2023-04-06 EDS, SEM
6 Patryk Bryczyński 2023-04-07 SEM
 

* W uzasadnionych przypadkach data może ulec zmianie.

Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii - Laboratorium Mikroskopii Elektronowej