Wyposażenie

Wyposażenie laboratorium stanowi wysokorozdzielczy transmisyjny mikroskop elektronowy FEI Tecnai G2 20 X-TWIN. Mikroskop ten jest urządzeniem sterowanym w pełni komputerowo wyposażonym w działo z katodą LaB6, kamerę CCD FEI Eagle 2K, detektor HAADF do techniki skaningowo-transmisyjnej STEM oraz mikroanalizator rentgenowski EDAX.


Podstawowe dane techniczne mikroskopu:

  • napięcie przyspieszające: 200 kV
  • rozdzielczość punktowa TEM: 0.25 nm
  • rozdzielczość liniowa TEM: 0.102 nm
  • rozdzielczość STEM: 1.0 nm
  • zakres kątów dyfrakcji: ±12°
  • minimalny krok regulacji ostrości: 1.8 nm
  • minimalne powiększenie: 22 ×
  • maksymalne powiększenie: 930 000 ×
  • maksymalne nachylenie preparatu: 30°
Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii - Laboratorium Mikroskopii Elektronowej