Rezerwacje i pliki

Zaloguj się, aby zarezerwować czas pomiarowy w Laboratorium Mikroskopii Elektronowej lub uzyskać dostęp do wyników przeprowadzonych pomiarów.


>>   Załóż nowe konto
 

Bieżące rezerwacje

W poniższej tabeli zestawione zostały aktualne rezerwacje czasu pomiarowego zatwierdzone przez operatorów Laboratorium Mikroskopii Eletronowej.

Nr Imię i nazwisko Data pomiaru Rodzaj pomiaru
 
1 Piotr Sobota 2018-10-22 EDS, SEM
2 Barbara Lydzba 2018-10-23 EDS, SEM
3 Aleksandra Zaręba 2018-10-24 TEM BF, TEM DF, STEM, EDS, SEM
4 Anna Walczak 2018-10-25 SEM
 

* W uzasadnionych przypadkach data może ulec zmianie.

Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii - Laboratorium Mikroskopii Elektronowej