Rezerwacje i pliki

Zaloguj się, aby zarezerwować czas pomiarowy w Laboratorium Mikroskopii Elektronowej lub uzyskać dostęp do wyników przeprowadzonych pomiarów.


>>   Załóż nowe konto
 

Bieżące rezerwacje

W poniższej tabeli zestawione zostały aktualne rezerwacje czasu pomiarowego zatwierdzone przez operatorów Laboratorium Mikroskopii Eletronowej.

Nr Imię i nazwisko Data pomiaru Rodzaj pomiaru
 
1 Piotr Sobota 2019-09-16 SEM
2 Marzena Pander 2019-09-17 EDS, SEM
3 Małgorzata Guzik 2019-09-18 EDS, SEM
4 Katarzyna Wiercigroch 2019-09-19 TEM BF, EDS, SEM
5 Małgorzata Guzik 2019-09-20 EDS, SEM
 

* W uzasadnionych przypadkach data może ulec zmianie.

Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii - Laboratorium Mikroskopii Elektronowej