Rezerwacje i pliki

Zaloguj się, aby zarezerwować czas pomiarowy w Laboratorium Mikroskopii Elektronowej lub uzyskać dostęp do wyników przeprowadzonych pomiarów.


>>   Załóż nowe konto
 

Bieżące rezerwacje

W poniższej tabeli zestawione zostały aktualne rezerwacje czasu pomiarowego zatwierdzone przez operatorów Laboratorium Mikroskopii Eletronowej.

Nr Imię i nazwisko Data pomiaru Rodzaj pomiaru
 
1 Piotr Sobota 2019-05-20 EDS, SEM
2 Beata Miazga 2019-05-21 EDS, SEM
3 Sofiia Prykhodska 2019-05-22 TEM BF, TEM DF, STEM, EDS, SEM
4 Mateusz Banucha 2019-05-23 EDS, SEM
5 Aleksandra Zaręba 2019-05-24 EDS, SEM
 

* W uzasadnionych przypadkach data może ulec zmianie.

Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii - Laboratorium Mikroskopii Elektronowej