Rezerwacje i pliki

Zaloguj się, aby zarezerwować czas pomiarowy w Laboratorium Mikroskopii Elektronowej lub uzyskać dostęp do wyników przeprowadzonych pomiarów.


>>   Załóż nowe konto
 

Bieżące rezerwacje

W poniższej tabeli zestawione zostały aktualne rezerwacje czasu pomiarowego zatwierdzone przez operatorów Laboratorium Mikroskopii Eletronowej.

Nr Imię i nazwisko Data pomiaru Rodzaj pomiaru
 
1 Anna Dzimitrowicz 2019-02-26 EDS, SEM
2 Małgorzata Guzik 2019-02-27 EDS, SEM
3 Małgorzata Guzik 2019-02-28 EDS, SEM
4 Sabina Jaros 2019-03-01 EDS, SEM
 

* W uzasadnionych przypadkach data może ulec zmianie.

Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii - Laboratorium Mikroskopii Elektronowej