Rezerwacje i pliki

Zaloguj się, aby zarezerwować czas pomiarowy w Laboratorium Mikroskopii Elektronowej lub uzyskać dostęp do wyników przeprowadzonych pomiarów.


>>   Załóż nowe konto
 

Bieżące rezerwacje

W poniższej tabeli zestawione zostały aktualne rezerwacje czasu pomiarowego zatwierdzone przez operatorów Laboratorium Mikroskopii Eletronowej.

Nr Imię i nazwisko Data pomiaru Rodzaj pomiaru
 
1 Aleksandra Zaręba 2019-08-26 EDS, SEM
2 Piotr Sobota 2019-08-27 EDS, SEM
3 Magdalena Sobota 2019-08-28 EDS, SEM
4 Agnieszka Lewińska 2019-08-29 TEM BF, TEM DF
 

* W uzasadnionych przypadkach data może ulec zmianie.

Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii - Laboratorium Mikroskopii Elektronowej