Rezerwacje i pliki

Zaloguj się, aby zarezerwować czas pomiarowy w Laboratorium Mikroskopii Elektronowej lub uzyskać dostęp do wyników przeprowadzonych pomiarów.


>>   Załóż nowe konto
 

Bieżące rezerwacje

W poniższej tabeli zestawione zostały aktualne rezerwacje czasu pomiarowego zatwierdzone przez operatorów Laboratorium Mikroskopii Eletronowej.

Nr Imię i nazwisko Data pomiaru Rodzaj pomiaru
 
1 Adam Augustyniak 2019-04-19 TEM BF, TEM DF, STEM, EDS, SEM
2 Anna Walczak 2019-04-23 SEM
3 Joanna Cybińska 2019-04-24 EDS, SEM
4 Joanna Cybińska 2019-04-25 EDS, SEM
5 Wojciech Gil 2019-04-25 EDS, SEM
6 Piotr Sobota 2019-04-26 EDS, SEM
 

* W uzasadnionych przypadkach data może ulec zmianie.

Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii - Laboratorium Mikroskopii Elektronowej