Rezerwacje i pliki

Zaloguj się, aby zarezerwować czas pomiarowy w Laboratorium Mikroskopii Elektronowej lub uzyskać dostęp do wyników przeprowadzonych pomiarów.


>>   Załóż nowe konto
 

Bieżące rezerwacje

W poniższej tabeli zestawione zostały aktualne rezerwacje czasu pomiarowego zatwierdzone przez operatorów Laboratorium Mikroskopii Eletronowej.

Nr Imię i nazwisko Data pomiaru Rodzaj pomiaru
 
1 Jakub Cichos 2019-10-21 TEM BF, EDS, SEM
2 Agnieszka Lewińska 2019-10-22 TEM BF, TEM DF
3 Marcin Nyk 2019-10-23 TEM BF, EDS
4 Jakub Cichos 2019-10-24 TEM BF, EDS, SEM
5 Katarzyna Wiercigroch 2019-10-25 TEM BF, EDS, SEM
 

* W uzasadnionych przypadkach data może ulec zmianie.

Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii - Laboratorium Mikroskopii Elektronowej